Cat primeste si cum repartizeaza judetul Sibiu alocarile de la bugetul de stat in 2009 E-mail
alocarile de la buget De cele mai multe ori ne plangem, ca si contribuabili, ca ne sunt inter­minabile darile fata de stat si mereu statul cere ceva si nu ofera prea multe in schimb. Nu este usor a comen­sura un serviciu public intangibil. Cati dintre dvs. nu v-ati simtit raniti in orgoliu cand ati auzit din diferite surse, mai mult sau mai putin credibile, ca judetul nostru varsa la bugetul statului mai multi bani decat ii sunt alocati...

Este oare judetul Sibiu neindreptatit in defalcarea de sume din anumite ve­nituri de la bugetul de stat? Are loc a distribuire echilibrata, obiectiva si co­recta a fondurilor publice intre judetele tarii? Acestea sunt doar o parte din intrebarile pe care ar trebui sa ni le punem fiecare dintre noi in calitatea noastra de contribuabili sibieni. O astfel de discutie, la care am asistat invo­luntar, aveau doi batranei la colt de strada, in urbea locala.

Anual, prin legea bugetului de stat, Minis­terul de Finante distribuie sume banesti pentru finantarea unor cheltuieli publice la nivel local. Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sunt sume repartizate pentru echili­brarea bugetelor locale si sume repar­tizate cu destinatie speciala, alocate pentru finantarea unor servicii publice descentralizate sau a unor noi cheltuieli publice. In anul 2009, din TVA s-au alocat 17.624,5 milioane lei pentru bugetele locale din tara, din care:

a) 2.022,2 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor;

b) 12.136,6 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, muni­cipiilor;

c) 551,8 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale a caror repartizare, pe localitati, se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hota­rare a consiliului judetean, dupa con­sul­tarea primarilor;

d) 1.999,7 milioane lei pentru echi­librarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor. Su­mele defalcate din TVA pentru echili­brarea bugetelor locale sunt repartizate pe judete potrivit urmatoarelor criterii: a) capacitatea financiara determinata pe baza impozitului pe venit incasat pe locuitor, in proportie de 70% si b) su­prafata judetului in proportie de 30%.

Conform Legii finantelor publice locale, din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarui judet se aloca lunar o cota de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, o cota de 13% la bugetul local al ju­de­­tului si o cota de 22% intr-un cont des­­chis pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene pentru echi­librarea bugetelor locale ale comu­nelor, oraselor, municipiilor si al jude­tului.

O cota de 27% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, si din cota de 22% impozit pe venit incasat se aloca bugetului propriu al judetului, iar diferenta (73%) se repartizeaza pentru bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, astfel:

a) 80% din suma se repartizeaza in doua etape, prin decizie a directorului DGFP in functie de numarul de locui­tori, suprafata intravilana a localitatii si capacitatea financiara a acesteia (adica 0.8 x 73%);

b) 20% din suma se repartizeaza, prin hotarare a consiliului judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala (adica 0.2 x 73%). Sumele stabilite pe fiecare localitate in parte in urma derularii etapelor de echilibrare, precum si pe judet, vor fi diminuate cu gradul de necolectare, calculat ca raport intre suma impozitelor si taxelor locale, chiriilor si redeventelor incasate in anul 2008 si suma acestora de incasat in anul 2008.

In anul 2009 judetului Sibiu i-au fost repartizate:

a) 59.566 mii lei (2.9%) sume de­falcate din TVA pentru finantarea chel­tuielilor descentralizate la nivelul judetelor, comparativ cu jud. Iasi care a primit cele mai mari sume 101.344 mii lei, urmat de Suceava cu 87.750 mii lei si Timis cu 84.801 mii lei. La polul opus se gasesc judetele Covasna, Ilfov, Giurgiu sau Mehedinti. Aceste sume sunt destinate finantarii siste­mului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a per­soanelor cu handicap, drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, cheltuielilor aferente invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala etc.

b) 235.350 mii lei (1.94%) sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, din care 201.048 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar, comparativ cu jud. Iasi care primeste alocarile cele mai mari in 2009 de 482.502 mii lei, urmat de jud. Bacau 418.223 mii lei si Prahova 411.373 mii lei. La polul opus se situeaza judetele Ilfov, Covasna, Tulcea sau Giurgiu. Aceste sume sunt destinate finantarii cheltuielilor de personal, burselor si obiectelor de inventar ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, cheltuielilor creselor etc.

c) 11.431 mii lei (2.07%) sume defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale, comparativ cu jud. Hunedoara caruia i s-a alocat pentru reteaua de drumuri cele mai mari sume de bani 24.132 mii lei, urmat de jud. Arges 21.679 mii lei si Bihor 21.389 mii lei. Judete precum Ilfov, Ialomita, Covasna, Calarasi au primit cei mai putini bani pentru reteaua de drumuri.

d) 30.963 mii lei (1.54%) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, Sibiul situandu-se printre judetele cu cele mai mici sume repartizate alaturi de judetele Ilfov (10.644 mii lei), Covasna (25.986 mii lei) si Salaj (29.325 mii lei), comparativ cu judetele fruntase in alocari pentru aceasta destinatie Suceava 99.597 mii lei, jud.Bacau 73.643 mii lei si Neamt 72.319 mii lei.

Potrivit Legii nr. 18/2009 privind bu­getul de stat si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale in sarcina Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Sibiu cade repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a:

1. sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate,

2. sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si

3. cotelor din impozitul pe venit.

1. In urma consultarilor cu Consiliul Judetean, prin Decizia nr. 6/02.03.2009, DGFP Sibiu a repartizat suma de 235.350 mii lei oraselor sibiene, in tabelul nr.1.

Potrivit aceleiasi decizii, repartizarea sumelor defalcate din TVA (2) si a cotelor defalcate din impozitul pe venit (3) pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Sibiu s-a facut astfel:

2. Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale din judetul Sibiu in suma de 30.963 mii lei, au primit destinatie:

2.a. un procent de 27% s-a alocat bugetului propriu al judetului, respectiv 8.360 mii lei (30.963 x 27%);

2.b. un procent de 73%, respectiv 22.603 mii lei (30963 x 73%) s-a alocat la bugetele municipiilor, oraselor si comunelor, astfel:
- un procent de 80% din 22.603 mii lei, influentat cu gradul de necolectare, respectiv 15.616 mii lei (18.082 mii lei din procentul de 80% - 2466 mii lei din influentele gradului de necolectare al comunelor, oraselor si municipiilor) s-au repartizat de DGFP Sibiu bugetelor localitatilor sibiene);

- un procent de 20% din 22.603 mii lei, influentat cu gradul de necolectare, respectiv 6987 mii lei (4521 mii lei din procentul de 20% x 22.603 +2466 mii lei din influentele gradului de neco­lec­tare al comunelor, oraselor si munici­piilor) s-au repartat prin hotarare a Consiliului Judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala.

3. Cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale a fost estimata pentru anul 2009 la suma de 72.000 mii lei si are urmatoarea destinatie:

3.a. un procent de 27 % se aloca bugetului propriu al judetului, respectiv 19.440 mii lei (72.000 x 27%).

3.b. un procent de 73%, respectiv 52.560 mii lei (72.000 x 73%) s-a alocat la bugetele municipiilor, oraselor si comunelor, astfel:

- un procent de 80 % din 52.560 mii lei, influentat cu gradul de necolectare, respectiv 36.320 mii lei (42.048 mii lei din procentul de 80% - 5.728 mii lei din influentele gradului de necolectare al comunelor, oraselor si municipiilor) s-a repartizat de DGFP Sibiu bugetelor localitatilor sibiene in functie de numarul locuitorilor, suprafata din intravilanul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, respectiv in functie de impozitul pe venit incasat de la fiecare unitate administrativ-teritoriala.

- un procent de 20% din 52.560 mii lei, influentat cu gradul de necolectare, respectiv 16.240 mii lei (10.512 mii lei din procentul de 20% + 5.728 mii lei din influentele gradului de necolectare al comunelor, oraselor si municipiilor) se repartizeaza prin hotarare a Con­siliului Judetean, pentru sustinerea pro­gramelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala.

Sumele ce revin fiecarei localitati in 2009 pentru echilibrarea bugetului local din sume provenind din TVA si impozit pe venit se prezinta conform tabelului nr. 2.

Rectificarea bugetara din aprilie anul curent a adus o influenta in sensul diminuarii cu 811.890 mii lei a sumelor primite de fiecare judet de la bugetul de stat ca sume defalcate din TVA pentru finantarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, si anume cele pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuni­versitar. Rectificarea bugetara s-a facut proportional cu sumele alocate initial, astfel ca jud. Sibiu a trebuit sa isi diminueze alocarile cu 15.930 mii lei, comparativ cu judetul Iasi care a cunoscut cea mai mare rectificare bugetara (- 32.995 mii lei), urmat de Prahova (- 28.402 mii lei), Bacau (- 28.303), la coada clasamentului regasind judete precum Ilfov (- 7.138 mii lei), Giurgiu (- 8.236 mii lei) sau Tulcea (9.540 mii lei).

La nivel intrajudetean, DGFP Sibiu a rectificat bugetele localitatilor sibiene, reprezentate in tabelul nr. 3.

In ceea ce priveste obiectivitatea / subiectivitatea repartizarii banilor pu­blici la nivel interjudetean nu este usor sa le apreciem, judetul nostru situandu-se undeva la mijlocul clasamentului intre celelalte judete ale tarii ca sume primite de la bugetul de stat. Daca privim repartizarea intrajudeteana a sumelor constatam o repartizare echilibrata pe fiecare localitate in functie de nevoile publice locale si numarul locuitorilor. Municipiile Sibiu si Medias primesc anual cele mai mari sume de la bugetul de stat, iar dintre cele 9 orase sibiene Cisnadie si Avrig sunt fruntase la alo­carea de bani publici. Daca aruncam o privire asupra comunelor din judet, observam ca Rosia si Rasinari sunt doua comune ce primesc sume de bani de la bugetul statului relativ apro­piate ca cele ale oraselor Saliste si Miercurea Sibiului, la coada clasa­mentului gasim localitati precum Ludos, Bruiu sau Riu-Sadului.

Pentru intregul an 2009 autoritatile anticipeaza o contractie a activitatii economice de -8% pana la -8,5%. Evolutia economica din judetul Sibiu este asemanatoare cu cea la nivel de tara, astfel ca sumele ce vor fi primte de la bugetul de stat vor fi mai mici decat cele prevazute initial, mai ales in contextul in care Guvernul a pregatit o noua rectificare bugetara de toamna.

Conform unei note de informare a Consiliului Judetean Sibiu asupra exe­cutiei bugetare pe semestrul I 2009, in primele 5 luni ale anului nu s-au facut vizibile efectele crizei economice asupra bugetului judetului nostru, insa lunile iunie si iulie au venit cu o diminuare usor sub valorile din aceeasi perioada 2008 a veniturilor incasate de la populatie, ceea ce a determinat aparitia unor ipoteze nefavorabile pentru sfarsitul exercitiului bugetar curent. Ramane de vazut daca situtia economica se inrautateste din punct de vedere al echilibrului bugetar local.

Sursa: Rondul de Sibiu
 
< Precedent   Urmator >
COPYRIGHT IMAGINI SIBIU360.RO:
Media Serv SRL va autorizeaza sa accesati si vizualizati materialele prezentate pe portalul www.sibiu360.ro doar in scopuri personale si pentru uz necomercial. (NU aveti permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi in orice alt mod, in scopuri publice sau comerciale.). Aici se exclud materialele care au primit acordul explicit al Media Serv SRL, pentru utilizare in scop comercial.

Continutul acestui portal (textele, design-ul, fotografiile precum si toate celelalte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor (copyright), cu privire la drepturile de proprietate intelectuala. Vizitarea acestui portal presupune luarea la cunostinta a continutului acestui document, respectarea acestuia si asumarea raspunderii in cazul incalcarii conditiilor de utilizare. In acest sens va recomandam sa cititi:

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, Legea nr. 365 din 7 iunie 2002, Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Va rugam sa cititi cu atentie termenii de utilizare ai site-ului.
pensiuneamarcu.png
Pensiunea Marcu
Pensiunea Marcu este situata in Rasinari, pe soseaua ce duce dinspre Sibiu spre statiunea montana Paltinis.  Detalii...
reflexovital.png Delikatesse Chocolate
Un magazin cochet situat in centrul orasului ofera pasionatilor de produse din ciocolata, multiple surprize aromate ... Detalii...
Sibiu360 prezinta un concept modern si elegant de promovare online, cu ajutorul tehnologiei de panoramare virtuala si fotografie panoramica. Oferim clientilor posibilitatea de a se promova eficient in sistemul nostru si de a beneficia de o gama variata de servicii interactive.

 

Pro-Riders
Inedit magazin pentru pasionatii de Choppere si Classic American Cars, pentru piata sibiana si nationala. Detalii...
pro-riders.png
Hotel Levoslav House
Levoslav House este un hotel de 4 **** situat in centrul istoric al Sibiului si ofera servicii complete prin eleganta si stil. Detalii...
Hotel Levoslav