Ce presupune birocratia din ITM Sibiu E-mail
birocratia ITM Dacă de mâine s–ar introduce sistemul electronic la Evidenţa Muncii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, numărul angajaţilor s–ar reduce de la 13 la 7. Sistemul electronic ar uşura şi munca angajaţiilor din cadrul celorlalte servicii ale instituţiei. În doi ani, ITM Sibiu a consumat 35 de tone de hârtie. În acest interval au fost arhivate 13157 de dosare, cu câte 3,6 milioane de file de document. Pentru hârtia consumată de ITM Sibu s–au folosit 105 tone de masă lemnoasă, 420.000 de KW/h energie electrică şi 2,8 milioane de litri de apă.

În acest moment, un agent economic care vine în contact cu ITM Sibiu trebuie să completeze 60 de documente. Din numărul total, doar 20 la sută sunt prezentate de firmă în sistem electonic, restul fiind predat pe suport de hârtie.

Ieri, directorul coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, Francisc Szombatfalvi Torok, a punctat câteva din neajunsurile birocraţiei care există între administraţie şi mediul privat. Acesta spune că una dintre soluţiile cele mai viabile pentru a reduce birocraţia este introducerea unui sistem electronic de date. Astfel, s-ar reduce volumul de muncă şi s-ar face economii importante la bugetul unei instituţiei.Acesta a prezentat şi câteva date concrete. Şeful ITM Sibiu a parcurs şi paşii pe care îi presupune relaţiile dintre ITM şi angajatorul privat, respectiv angajat.

Relaţia angajator şi ITM

Relaţiile Inspectoratului Teritorial de Muncă cu angajatorii sunt reglementate în principal de către Legea nr.130/1999 şi Legea nr.53/2003 - Codul Muncii. Angajatorul privat, atunci când face prima angajare depune la I.T.M. copii după următoarele documente: certificatul eliberat de Registrul Comerţului; certificatul fiscal; statutul societăţii, sau actul constitutiv;sentinţă judecătorească unde este cazul; contractele individuale de muncă ale celor angajaţi; carnetul de muncă al angajatului - în cazul în care n-a avut carnet de muncă solicită Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale eliberarea unui carnet de muncă. Totodată, pentru întocmirea unui carnet de muncă se depun următoarele documente: declaraţia pe propria răspundere că n-a avut carnet de muncă; acte de stare civilă, copii după certificat de naştere, de căsătorie, actul de identitate; diplome de studii; alte acte de calificare, specializare obţinute ulterior.

În timpul derulării contractului individual de muncă se mai depun la inspectorat următoarele acte: acte adiţionale de modificare a unor elemente ale contractului individual de muncă; acte de suspendare a contractului individual de muncă; decizia de încetare a raporturilor de muncă; lunar angajatorul depune la inspectorat state de plată lunare şi declaraţii fiscale lunare; solicitări pentru aprobarea păstrării carnetelor de muncă la sediul angajatorului şi înscrierea în carnetele de muncă a modificărilor care apar în evoluţia salariatului; la cerere primesc diferite adeverinţe necesare pentru participare la licitaţii, etc.; plăteşte lunar un comision la inspectoratul teritorial de muncă conform Legii 130/1999; transmite în REVISAL contractele individuale de muncă ale noilor angajaţi şi a actelor adiţionale care modifică aceste contracte de muncă conform H.G. 161/2006; de la angajatori, inspectoratul primeşte actele depuse, le înregistrează, le arhivează şi face înscrierile în carnetul de muncă sau confirmă înscrierile făcute în carnetele de muncă de către angajatorii care au aprobare de păstrare a carnetelor de muncă la sediul lor după care le înmânează acestor angajatori sau titularilor în condiţiile în care carnetul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă.

Din punct de vedere al controlului, atât din domeniul relaţiilor de muncă, cât şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot întocmi următoarele documente: Procesul-verbal de control; Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; Proces-verbal de sistare a activităţii sau de oprire din funcţionare a echipamentelor de muncă; Informarea privind îndeplinirea măsurilor dispuse; Îndrumare – solicitare de lămuriri; Informare privind munca de noapte; Solicitarea privind autorizarea în vederea acordării repausului cumulat; Declaraţiile referitoare la şomajul tehnic; Notificările referitoare la concedierea colectivă; Solicitarea agentului economic de înregistrare la I.T.M. Sibiu conform art.8, lit. e) din Legea nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată;

Situaţia privind persoanele mediate si angajate in strainatate, conform art.13 din H.G. nr.11/2001 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000; Comunicarea privind persoanele detaşate, conform Legii nr.344/2006; Declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor legale de muncă, conform Legii nr.344/2006; Comunicarea privind lucrătorii străini detaşaţi, conform art.18 din O.U.G. nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României; Solicitarea angajatorului de a transmite on-line registrul general de evidenţă a salariaţilor; Autorizare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; Autorizare materiale explozive; Comunicarea, înregistrarea şi cercetarea accidentelor de muncă; Depunerea dosarului de către angajator referitor la evidenţa salariatelor gravide, conform O.U.G. nr.96/2003; Rapoartele semestriale depuse de serviciile externe de consultanţă în domeniul protecţiei muncii; Informarea I.T.M. cu privire la întrunirile Comitetelor de Securitate şi Sănătate în Muncă; Depunerea la I.T.M. a unei copii a Procesului Verbal de Întrunire a CSSM-ului; Notificarea la I.T.M. a substanţelor chimice periculoase; Depunerea dosarelor în vederea obţinerii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

Din punct de vedere financiar, relaţia angajator privat - ITM Sibiu constă în următoarele:plata obligaţiilor referitoare la comision 0,75% sau 0,25%; plata unor taxe (SSM) pentru : participări la determinări de noxe (40 lei/ora); eliberare autorizaţie de deţinere a materialelor explozive (300-360lei); acordare viză anuală a autorizaţiei de deţinere materii explozive (400 lei); acordare viză anuală a autorizaţiei de funcţionare a depozitelor de materii explozive (60- 200 lei); plata unor taxe (RM) pentru: eliberare de certificate/adeverinţe (40lei/doc.); eliberare de copii după documentele existente în arhiva inspectoratului (0,5 lei/pag.); furnizare de date din REVISAL pentru refacerea bazei de date a angajatorului (50 lei/registru).

Astfel toate veniturile aferente activităţilor desfăşurate de ITM Sibiu (comision, taxe etc. în conformitate cu Legea nr.130/1999 şi Ordinul nr.1323/2009 ) se fac venituri la bugetul de stat.

Relaţia angajat cu contract individual de muncă – ITM

Din punct de vedere al evidenţei muncii, relaţiile Inspectoratului Teritorial de Muncă cu angajaţii sunt reglementate ca şi în cazul relaţiilor cu angajatorii de Legea nr.130/1999 şi Legea nr.53 / 2003 - Codul Muncii. Aceste relaţii presupun: angajaţii comunică direct la I.T.M. sau prin intermediul angajatorului modificările importante apărute în starea sa civilă; la absolvirea unor cursuri angajaţii depun la I.T.M. acte doveditoare pe baza cărora se fac menţiunile în carnetul de muncă; angajaţii ale căror carnete de muncă sunt păstrate la I.T.M. au posibilitatea de a împrumuta carnetul de muncă, menţionându-se data împrumutului într-un registru special, iar la încetarea raporturilor de muncă se prezintă la I.T.M. pentru a intra în posesia carnetului de muncă; primesc consultanţă de specialitate; la cererea acestora se eliberează adeverinţe de vechime în muncă sau de vechime în profesie şi diferite copii după actele depuse la dosar.

Din punct de vedere al controlului din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă se depun la ITM Sibiu: Declaraţiile luate de la salariaţi; Solicitare din partea salariaţilor de informaţii legislative şi lămuriri.

Din punct de vedere financiar, relaţia angajat privat - ITM Sibiu constă în plata unor taxe (RM) pentru: eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date (10 lei/salariat); eliberarea de copii după documentele existente în arhiva inspectoratului (0,5 lei/pag.).

Situaţia în cifre la ITM Sibiu

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă susţine că, în acest an, numărul firmelor din judeţ a scăzut cu 5 la sută faţă de anul trecut. De la începutul anului au dispărut 498 de firme, astfel că în acest moment în judeţ există 9.400 de agenţi economici. Scădere se înregistrează şi în ceea ce priveşte contractele individuale de muncă. De la începutul anului au fost desfăcute 2144 de contracte, ceea ce înseamnă o scădere cu 2 la sută. În aprilie 2010, la agenţii economici privaţi din judeţ lucrau aproape 100.000 de salariaţi.

Sursa: Tribuna
 
< Precedent   Urmator >
COPYRIGHT IMAGINI SIBIU360.RO:
Media Serv SRL va autorizeaza sa accesati si vizualizati materialele prezentate pe portalul www.sibiu360.ro doar in scopuri personale si pentru uz necomercial. (NU aveti permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi in orice alt mod, in scopuri publice sau comerciale.). Aici se exclud materialele care au primit acordul explicit al Media Serv SRL, pentru utilizare in scop comercial.

Continutul acestui portal (textele, design-ul, fotografiile precum si toate celelalte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor (copyright), cu privire la drepturile de proprietate intelectuala. Vizitarea acestui portal presupune luarea la cunostinta a continutului acestui document, respectarea acestuia si asumarea raspunderii in cazul incalcarii conditiilor de utilizare. In acest sens va recomandam sa cititi:

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, Legea nr. 365 din 7 iunie 2002, Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Va rugam sa cititi cu atentie termenii de utilizare ai site-ului.
pensiuneamarcu.png
Pensiunea Marcu
Pensiunea Marcu este situata in Rasinari, pe soseaua ce duce dinspre Sibiu spre statiunea montana Paltinis.  Detalii...
reflexovital.png Delikatesse Chocolate
Un magazin cochet situat in centrul orasului ofera pasionatilor de produse din ciocolata, multiple surprize aromate ... Detalii...
Sibiu360 prezinta un concept modern si elegant de promovare online, cu ajutorul tehnologiei de panoramare virtuala si fotografie panoramica. Oferim clientilor posibilitatea de a se promova eficient in sistemul nostru si de a beneficia de o gama variata de servicii interactive.

 

Pro-Riders
Inedit magazin pentru pasionatii de Choppere si Classic American Cars, pentru piata sibiana si nationala. Detalii...
pro-riders.png
Hotel Levoslav House
Levoslav House este un hotel de 4 **** situat in centrul istoric al Sibiului si ofera servicii complete prin eleganta si stil. Detalii...
Hotel Levoslav