E vremea unei mari decoperiri politica pentru imm~uri E-mail
E vremea unei descoperii „Best men are often moulded out of foults”

Shakespeare

Dacă în unele state, criza reflectă, în mod firesc, realitatea evoluţiilor econo­mice, speculaţiile financiare şi un management statal şi financiar-bancar privat concomitent precar şi corupt, în alte numeroase ţări – între care şi România – criza fi­nan­ciară a fost importată din statele care au generat-o – SUA, Marea Britanie, Ger­mania s.a.

Criza financiară – indiferent că este gene­rată de propria economie şi-sau importată –, are aceleaşi efecte maligne asupra eco­nomiei şi populaţiei. Ca de obicei, cei mai afectaţi sunt cei mai mici şi mai slabi – adică IMM-urile în economie şi cetăţeanul obişnuit în cadrul populaţiei – întrucât pu­ţinătatea resurselor pe care le posedă îi fac mai puţin rezistenţi, îi fac să resimtă mai acut toate efectele nocive economice şi sociale ale crizei financiare. Şi tot ca de obicei, „strângerea curelei” pentru a reechilibra economia şi pentru a ieşi din criză se face, în principal, pe seama lor. Şi tot ca de obicei, cei care sunt „ajutaţi” să treacă criza cu bani, din fondurile publice, sunt marile bănci şi marile companii industriale.

Uniunea Europeană pregătise – încă din primele luni ale anului 2008 – o nouă strategie şi abordare, de importanţă fundamentală pentru economie şi populaţie, referitoare la relansarea sectorului de IMM-uri – cunoscută sub numele de Small Business Act – adică, în traducere liberă, Legea întreprinderilor mici.

Small Business Act trebuia, în opinia iniţiatorilor, să fie elementul de esenţă prin care preşedenţia fran­ceză a Uniunii Europene să marcheze determinant evoluţia Europei în urmă­torii ani, să îi accelereze dezvoltarea.

În contextul crizei financiare in­ternaţionale şi al multiplelor şi presantelor probleme generate de aceasta, Small Business Act a trecut pe planul doi. În opinia noastră, aceasta reprezintă o foarte mare greşeală, întrucât cele zece principii încorporate în Small Business Act nu şi-au pierdut actualitatea, ci dimpotrivă. Aceste zece principii şi zecile de măsuri asociate lor constituie o mare parte a soluţiilor prin care se poate contracara eficace criza financiară care se derulează în prezent.

Iată de ce în continuare prezen­tăm aceste principii, a căror opera­ţionalizare rapidă este mai necesară ca oricând:

1. Crearea unui mediu în care întreprinzătorii şi întreprinderile familiale să poată prospera şi unde spiritul intreprenorial este recompensat;

2. Asigurarea posibilităţii pentru în­treprinzătorii oneşti, care au dat fa­liment, de a beneficia rapid de a doua şansă;

3. Definirea reglemen­tărilor şi regu­lilor de funcţionare a economiei după principiul „Să gân­dim mai întâi la nivel micro” în toate domeniile legislative;

4. Asigurarea reactivităţii rapide a ad­ministraţiilor la necesităţile IMM-urilor;

5. Adaptarea instrumentelor puterilor publice la ne­cesităţile IMM-urilor, prin facilitarea participării IMM-urilor la achi­ziţiile pu­blice şi exploatarea mai judicioasă a posibilităţilor oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat;

6. Fa­cilitarea accesului IMM-urilor la fi­nan­ţări prin dezvoltarea unui cadru ju­ridic şi a unui mediu de afaceri care să favorizeze punctualitatea plă­ţilor cu ocazia tranzacţiilor comerciale;

7. Sprijinirea IMM-urilor pentru a be­neficia mai mult de oportunităţile ofe­rite de Piaţa Unică Europeană;

8. Promovarea ameliorării competenţelor din IMM-uri şi a tuturor for­melor de inovare;

9. Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările mediului în oportunităţi;

10. Încurajarea şi sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creşterea pieţelor.

Precizăm că Small Business Act, în forma discutată la DG Enterprise la Bruxelles, conţine pentru fiecare principiu un ansamblu de măsuri de punere în practică, structurate pe două nivele – comunitar şi naţional. Spre exemplu, pentru primul principiu sunt prevazute patru măsuri la nivelul Uniunii Europene şi opt la nivelul statelor membre. Care este în final scopul unui asemenea set de principii? Mai este el util în actualele vremuri de criză? Răspunsul imediat este “DA!”.

Se consideră că deoarece IMM-urile din UE, definite ca întreprinderile care au mai puţin de 250 de salariaţi şi o cifră de afaceri care nu depăşeşte 50 de milioane EUR, re­prezintă 23 de milioane de întreprinderi (99% din total) şi 75 de mi­lioane de locuri de muncă (70%) în cadrul Uniunii Europene. Deoa­rece mai mult de 96% din IMM-urile din Uniunea Europeană au mai puţin de 50 de angajaţi şi au o cifră de afa­ceri anuală mai mică de 10 milioane EUR, (ceea ce limitează posibilitatea acestora de a exporta bunuri şi servicii în afara graniţelor naţionale, da­torită costurilor fixe mari din comer­ţul internaţional) şi deoarece performanţele lor la nivel internaţional sunt astfel slabe din punct de vedere struc­tural, în măsura în care dar 8% din IMM-urile din cele 27 de state ale Uniunii Europene exportă în afara frontierelor lor naţionale şi aproape 3% din IMM-uri consideră exportul de bunuri în afara Uniunii Europene o prioritate, deoarece, prin compa­raţie, întreprinderile europene din topul primelor 10 realizează singure 96% din exporturi şi din investiţiile directe în afara UE, iniţiativa intitulată "Small Business Act", este privită ca fiind o şansă importantă de a focusa, în mod eficient, în această perioadă de reaşezări economice şi nu numai, politicile UE pe IMM-uri. În acest sens, se consideră necesară implicarea totală, a statelor membre şi a instituţiilor UE, pentru a se putea asigura aplicarea principiului "gândiţi mai întâi la scară mică".

Astfel, antreprenorilor oneşti, care s-au confruntat cu falimentul foarte repede, ar trebui să li se acor­de o a doua şansă, prin promovarea unei atitudini pozitive în societate faţă de un nou început. Ei trebuie în­văţaţi cum să-şi „vaccineze”, în viitor, afacerile împotriva vremurilor grele. Toate noile propuneri legislative şi administrative la nivel european şi naţional ar trebui să fie supuse iniţial unui „test de IMM-uri” pentru a eva­lua impactul acestora asupra IMM-urilor. În cazul în care acest lucru este considerat ca fiind un impact negativ, statele membre vor fi capabile să utilizeze măsuri, cum ar fi derogările, perioadele de tranziţie şi în special, scutirile de informaţii şi a cerinţelor de raportare suplimentare.

Un nou cod de bune practici pentru achiziţii publice va putea facilita ac­cesul IMM-urilor la contracte de achi­ziţii publice. Acesta va oferii soluţii, la dificultăţile cu care se confruntă firmele mici, prin îmbunătăţirea accesului la informaţii referitoare la contractele de achiziţii publice şi în mo­dul în care oferta on-line va putea duce la reducerea cerinţelor financiare excesive, şi va putea duce la im­portante economii cu hârtiile. Va putea fi permis, astfel, un nivel mai ridicat al ajutoarelor de stat şi celor mai mici, şi se vor putea face mai simplu reguli pentru ajutoarele de stat pentru IMM-uri. Se va permite creşterea impor­tanţei întreprinzătorilor talentaţi şi pre­gătiţi, în contextul provo­cărilor din mediul de afaceri internaţio­nal, prin intensificarea organizării de pro­grame de formare în domeniul mediului de afaceri globalizat (ca, de exemplu, pro­iectul "Poartă spre China").

Intensi­ficarea, deasemenea, a cooperării din­tre IMM-uri şi universităţi pentru a îmbunătăţi cercetarea şi inovarea. Crea­rea unui program special de schim­buri la nivelul UE pentru tinerii întreprinzători ai acestui imens incubator în care ideile se nasc rapid, trăiesc intens şi mor sau devin mari afaceri de succes. La acest nivel e importantă acordarea unei a doua şanse iniţiativelor sănătoase şi tinerilor între­prinzători care susţin, cu seriozitate şi mare efort, în vremurile aspre ale acestei crize, un comportament onest faţă de finanţatori şi partenerii sociali în general. Utilizarea unei energii alter­native reprezintă, cel puţin la o pri­mă şi sumară analiză, soluţia pe care economia mondială este constrânsă să o adopte.
Crearea şi în sectorul IMM-urilor a unei nevoi reale, de in­teres spre acestă direcţie, reprezintă o posibilă soluţie şi la îndemâna gu­vernelor statelor membre UE. Susţi­nerea acestei nevoi, cu surse concrete şi ieftine de finanţare, accele­rează reluarea circuitului economic real, însănătoşind o economie bolnavă .

În acest context, implicarea tu­turor factorilor, respectiv bănci, utilizatori de resurse (financiare şi nu numai), beneficiari, factori cu decizie politică majoră, reprezintă o posibilă soluţie pentru depăşirea şi de către a IMM-uri a gravelor obstacole, pentru ca producţia, consumul, profitul să reprezinte, din nou, motorul prosperităţii sociale.

Sursa: Rondul de Sibiu
 
< Precedent   Urmator >
COPYRIGHT IMAGINI SIBIU360.RO:
Media Serv SRL va autorizeaza sa accesati si vizualizati materialele prezentate pe portalul www.sibiu360.ro doar in scopuri personale si pentru uz necomercial. (NU aveti permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi in orice alt mod, in scopuri publice sau comerciale.). Aici se exclud materialele care au primit acordul explicit al Media Serv SRL, pentru utilizare in scop comercial.

Continutul acestui portal (textele, design-ul, fotografiile precum si toate celelalte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor (copyright), cu privire la drepturile de proprietate intelectuala. Vizitarea acestui portal presupune luarea la cunostinta a continutului acestui document, respectarea acestuia si asumarea raspunderii in cazul incalcarii conditiilor de utilizare. In acest sens va recomandam sa cititi:

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, Legea nr. 365 din 7 iunie 2002, Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Va rugam sa cititi cu atentie termenii de utilizare ai site-ului.
pensiuneamarcu.png
Pensiunea Marcu
Pensiunea Marcu este situata in Rasinari, pe soseaua ce duce dinspre Sibiu spre statiunea montana Paltinis.  Detalii...
reflexovital.png Delikatesse Chocolate
Un magazin cochet situat in centrul orasului ofera pasionatilor de produse din ciocolata, multiple surprize aromate ... Detalii...
Sibiu360 prezinta un concept modern si elegant de promovare online, cu ajutorul tehnologiei de panoramare virtuala si fotografie panoramica. Oferim clientilor posibilitatea de a se promova eficient in sistemul nostru si de a beneficia de o gama variata de servicii interactive.

 

Pro-Riders
Inedit magazin pentru pasionatii de Choppere si Classic American Cars, pentru piata sibiana si nationala. Detalii...
pro-riders.png
Hotel Levoslav House
Levoslav House este un hotel de 4 **** situat in centrul istoric al Sibiului si ofera servicii complete prin eleganta si stil. Detalii...
Hotel Levoslav