ANUNT PUBLIC PRESA IN VEDEREA SELECTARII FURNIZORULUI PRIVAT ACREDITAT DE SERVICII SOCIALE E-mail
Anunt public Municipiul Sibiu aduce la cunoştinţă publică intenţia de a selecta un furnizor privat de servicii sociale primare şi specializate pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social, furnizor privat acreditat, care va furniza servicii sociale în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, în cadrul Complexului de servicii de zi pentru copilul cu handicap şi de consiliere pentru familia cu copii în situaţie de risc social Sibiu.

Complexul de servicii de zi pentru copilul cu handicap şi de consiliere pentru familia cu copii în situaţie de risc social Sibiu urmează să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul situat în mun. Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8, aflat în proprietatea mun. Sibiu şi propus spre reabilitare prin proiectul depus în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1. „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul: poli de dezvoltare urbană.

Grila de punctaj (criterii)

Pentru a fi considerat calificat, furnizorul privat de servicii sociale – ofertant trebuie să indeplineasă următoarele condiţii:

1.Furnizor privat acreditat de servicii sociale primare şi specializate pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social.

2.Furnizorul privat acreditat de servicii sociale primare şi specializate pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social, recunoscut de „utilitate publică”;

3.Experienţă minimă de 5 ani în furnizarea serviciilor sociale;

4.Resurse materiale şi umane adecvate acordării serviciilor sociale primare şi specializate pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social;

4.1.Resurse umane în conformitate cu prevederile Ord. nr.25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati şi ale H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru servicii de zi pentru copilul cu handicap neuro-psiho-motor:

psiholog, psihopedagog, logoped, educator specializat, kinetoterapeut, asistent social, bucatar şofer

Pentru servicii de zi pentru copilul cu tulburări din spectrul autismului:

psiholog, psihopedagog , bucatar.

Pentru servicii de consiliere pentru familii cu copii în situaţie de risc:

- asistent social, psihopedagog.

Dovada calificării personalului se va face cu copie dupa diploma de studii, atestate şi certificări.Dovada angajării se va face cu copie dupa cartea de munca, contract de prestări servicii, etc.

Se va prezenta şi organigrama în copie

4.2. Resurse materiale: minimum de dotări cu mobilier şi echipamente adecvate serviciilor sociale primare şi specializate pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social;

Dovada dotării cu mobilier şi echipamente adecvate se va face cu lista de inventar a bunurilor

5. Număr beneficiari cu domiciliul/reşedinţa în mun. Sibiu (minim 50);

6.. Parteneriate încheiate cu alţi furnizori publici sau privaţi de servicii sociale acreditaţi, cu scopul dezvoltării serviciilor de asistenţă socială pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social.

Ofertanţii sunt excluşi de la participarea la selecţia de ofertă dacă în perioada desfăşurării procedurii de selecţie:

(a) sunt subiect al unui conflict de interese;

(b) sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a Primăriei Mun. Sibiu prin furnizarea de informaţii incorecte sau prin omiterea furnizării informaţiilor;

(c) au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare şi selecţie în timpul procesului de evaluare.

Documente care atestă îndeplinirea criteriilor de calificare a furnizorului privat de servicii sociale:

Scrisoare de intenţie/înaintare – original;

Documentul statutar (înregistrarea legală) a furnizorului privat de servicii sociale - copie;

Certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice - original;

Situaţia financiară - ultimul bilanţ contabil înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice - copie;

Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii din fonduri publice locale, de la bugetul de stat sau din bugete externe nerambursabile - original;

Un angajament prin care furnizorul, prin reprezentantul său legal, îşi asumă obligaţia de a asigura prestarea de servicii sociale primare şi specializate pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor şi tulburări din spectrul autismului, familii şi copii în situaţie de risc social pe o perioadă de 5 ani de la data dării în funcţiune a Complexului de servicii de zi pentru copilul cu handicap şi de consiliere pentru familia cu copii în situaţie de risc social Sibiu - original;

Regulamentul de organizare şi funcţionare – copie;

Planul strategic pentru urmatorii 5 ani.

Declaratie pe propria raspundere ca nu sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au bunurile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare;

Declaratie pe propria raspundere ca nu au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităţilor

Prezentarea ofertei

Oferta se depune la adresa : Primaria Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, Municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, parter, Registratura institutiei.

Data limită pentru depunerea ofertei:______21.08.2009________, ora___9___.

Numărul de exemplare: 1 original în plic închis
.
Orice ofertă primită după data şi ora limită de depunere va fi automat respinsă, chiar dacă data poştală indică o dată anterioară celei stabilite prin Metodologia de evaluare şi selecţie.

Modul de prezentare a ofertei:

Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa Primăriei Mun. Sibiu şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ______21.08.2009__________, ora__10____. Daca plicul nu este marcat conform acestor prevederi Primăria Mun. Sibiu nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea sau deschiderea ofertei.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul autorităţii, Str.Samuel Brukenthal, nr.2, etaj 2, sala de presă, camera 213.

Sursa: Rondul de Sibiu
 
< Precedent   Urmator >
COPYRIGHT IMAGINI SIBIU360.RO:
Media Serv SRL va autorizeaza sa accesati si vizualizati materialele prezentate pe portalul www.sibiu360.ro doar in scopuri personale si pentru uz necomercial. (NU aveti permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi in orice alt mod, in scopuri publice sau comerciale.). Aici se exclud materialele care au primit acordul explicit al Media Serv SRL, pentru utilizare in scop comercial.

Continutul acestui portal (textele, design-ul, fotografiile precum si toate celelalte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor (copyright), cu privire la drepturile de proprietate intelectuala. Vizitarea acestui portal presupune luarea la cunostinta a continutului acestui document, respectarea acestuia si asumarea raspunderii in cazul incalcarii conditiilor de utilizare. In acest sens va recomandam sa cititi:

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, Legea nr. 365 din 7 iunie 2002, Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Va rugam sa cititi cu atentie termenii de utilizare ai site-ului.
pensiuneamarcu.png
Pensiunea Marcu
Pensiunea Marcu este situata in Rasinari, pe soseaua ce duce dinspre Sibiu spre statiunea montana Paltinis.  Detalii...
reflexovital.png Delikatesse Chocolate
Un magazin cochet situat in centrul orasului ofera pasionatilor de produse din ciocolata, multiple surprize aromate ... Detalii...
Sibiu360 prezinta un concept modern si elegant de promovare online, cu ajutorul tehnologiei de panoramare virtuala si fotografie panoramica. Oferim clientilor posibilitatea de a se promova eficient in sistemul nostru si de a beneficia de o gama variata de servicii interactive.

 

Pro-Riders
Inedit magazin pentru pasionatii de Choppere si Classic American Cars, pentru piata sibiana si nationala. Detalii...
pro-riders.png
Hotel Levoslav House
Levoslav House este un hotel de 4 **** situat in centrul istoric al Sibiului si ofera servicii complete prin eleganta si stil. Detalii...
Hotel Levoslav